Sugoi Nihongo | สุดยอดภาษาญี่ปุ่น

แอพพลิเคชั่นเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นระบบการเรียนออนไลน์ที่สมบูรณ์ พัฒนาโดย โรงเรียนมัธยมยานากาวา สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยรังสิต และบริษัท Pay Out Japan เพื่อให้ผู้เรียนทุกเพศทุกวัย ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ อนุบาลถึงมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไปสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา บนโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเลท โดยมีระบบการติดตามประเมินผลเป็นรายบุคคล รายห้องเรียน และภาพรวมทั้งระบบ

คุณสมบัติ Sugoi Nihongo


เมูนูต่าง ๆ

หน้ารวมลิงค์ต่าง ๆ อาทิเช่น ข้อมูลส่วนตัว การตั้งค่า บทเรียน และหน้าแสดงเวลาเรียนของผู้เรียน นอกจากนี้ก็ยังมีคู่มือกการใช้งานอีกด้วย

เนื้อหาบทเรียน

ประกอบด้วยคำศัพท์ ประโยคตั้งแต่พื้นฐา จนถึงขั้นสูง และเรียนรู้หลักไวยากรณ์ของภาษาญี่ปุ่น หลังจากนั้นให้ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียน

การเรียนรู้จากคำศัพ์

ใช้แผ่นการ์ดเพื่อฝึกคำ ศัพท์ใหม่ ๆ โดยด้านหน้าเป็นภาษาญี่ปุ่นพร้อมภาพประกอบ ด้านหลังเป็นเสียงภาษาไทยพร้อมเสียง และทำแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้

การเรียนรู้จากประโยค

ใช้แผ่นการ์ด โดย ด้านหน้าจะอยู่ในรูปของญี่ปุ่นด้านหลังเป็นรูปแบบของภาษาไทย นอกจากนี้คุณสามารถยืนยันด้วยเสียง

การเรียนในส่วนปฏิบัติ

ฝึกการออกเสียง ฝึกตั้งคำถาม ฝึกการสนทนา และฝึกการตอบคำถาม 60 ข้อ ได้อย่างรวดเร็ว แต่ละข้อจะมี 3 ตัวเลือก

อันดับผู้เรียน

ดูจากคะแนนในการทำแบบทดสอบหลังเรียน และระยะเวลาในการเข้าเรียน ของผู้เรียนแต่ละท่าน

รูปแบบแอพพลิเคชั่น

โฉมหน้า Sugoi Nihongo

ลงทะเบียน

เมื่อผู้เรียนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นแล้วให้ทำการลงทะเบียน ซึ่งมี 3 วิธีการ คือ 1.สมัครสมาชิก โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม, 2. เข้าระบบด้วย Facebook หรือ 3. ลงชื่อข้าใช้ด้วย Gmail ที่ผู้เรียนมีอยู่แล้ว


บทเรียน

แสดงบทเรียนทั้งหมด ซึ่งผู้เรียนต้องทำการดาวน์โหลดบทเรียนเข้ามาก่อน และเมื่อผู้เรียน เรียนไปเรื่อยเรื่อย ๆ จนสามารถผ่านการทดสอบ จากเมล็ดซากุระ ก็จะกลายเป็นดอกซากุระที่เบ่งบาน

ข้อมูลส่วนตัว

แสดงรูปถ่าย ชื่อ-สกุล และรหัสผู้เรียน พร้อมทั้งเมนูต่าง ๆ ของแอพลลิเคชั่น
แบบทดสอบ

แสดงบทเรียนทั้งหมด ซึ่งผู้เรียนต้องทำการดาวน์โหลดบทเรียนเข้ามาก่อน และเมื่อผู้เรียน เรียนไปเรื่อยเรื่อย ๆ จนสามารถผ่านการทดสอบ จากเมล็ดซากุระ ก็จะกลายเป็นดอกซากุระที่เบ่งบาน

เกี่ยวกับ Sugoi Nihongo

   จากแนวคิดและประสบการณ์ ของ ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร(ไทย-ญี่ปุ่น) และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมยานากาวา ตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ใช้ชีวิตในปะเทศญี่ปุ่น ทำให้มองเห็นความสำคัญในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ประกอบการความไม่เพียงพอของอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น จึงได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่สามารถเรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ได้ทั่วโลก ภายใต้ชื่อ SugoiNihongo หมายความว่า สุดยอด ภาษาญี่ปุ่น
    การเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่าน App SugoiNihongo เป็นการเรียนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด มีผู้เรียนทั่วโลก สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเป็นฐานในการเรียนได้ เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่เตรียมความพร้อมในการเดินทางไปเรียนหรือทำงานประเทศญี่ปุ่น และนักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมหาวิทยาลัย หรือผู้สนใจโดยทั่วไป
    มีระบบดูแลติดตามประเมินผลการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด นักเรียนสามารถทราบถึงผลการเรียนการสอบได้ตลอดเวลา หรือโรงเรียนหรือสถาบันสามารถดูผลการเรียนเป็นรายบุคคล รายห้องเรียน รายโรงเรียน ทราบถึงภาพรวมของผผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมด ระบบได้พัฒนาโดยใช้เนื้อหาสาระจากหนังสือ มินะโนนิฮองโกะ ชินนิฮองโกะ และอะกิโกะโนโตโมดะชิ รวมกันเพื่อให้ครอบคลุมความจำเป็นของการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร สามารถนำไปใช้ในการเรียนต่อ ทำงาน และสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้

ทดลองเรียน...คลิกที่นี่